Condiții de cumpărare

Termenii si condițiile de acces ale soteului adenshop.ro

Te rugam sa parcurgi acest document cu atenție. Prin accesarea soteului adenshop.ro aflat la adresa www.adenshop.ro, denumit in continuare “Aden shop”, sau prin orice alt fel de accesare a conținutului acestui website, ești obligat sa respecți termenii documentului de mai jos asupra căruia ai fost de acord.

In situația in care nu ești de acord cu termenii prezentului document, te rugam sa părăsești site-ul si sa nu mai accesezi acest site. Orice acces al www.adenshop.ro va fi considerat, de acum încolo, un accept al termenilor si condițiilor conținute in documentul de mai jos.

Termenii prezentului document datează din 10 August 2016.

1. Protecția proprietății intelectuale

Conținutul si designul www.adenshop.ro, precum si orice alt material având legătura cu www.adenshop.ro trimis prin email sau furnizat in orice alta modalitate (ca, spre exemplu: articole, design si orice alte materiale la care ne vom referi in continuare ca la “Conținut adenshop.ro “), aparțin www.adenshop.ro si colaboratorilor săi – acolo unde acest lucru este specificat expres – (drept de autor) si sunt protejate de legislația privind proprietatea intelectuala. Nu poți utiliza, reproduce sau permite nimănui sa utilizeze sau sa reproducă materialele adenshop.ro fără a deține o permisiune scrisa din partea www.adenshop.ro.

2. Utilizarea conținutului adenshop.ro

Poți copia si printa conținutul adenshop.ro doar pentru uz personal, lipsita de intenție comerciala. Cu excepția celor spuse mai sus, Conținutul adenshop.ro nu poate fi reprodus, modificat si exploatat, indiferent de scopul comercial sau necomercial al acestei exploatări.

Acțiunile descrise mai jos nu sunt permise in lipsa obținerii in prealabil a unei permisiuni scrise din partea adenshop.ro:

A. reproducerea sau stocarea conținutului adenshop.ro, precum si trimiterea acestui conținut către orice alt website, server sau orice alt mijloc de stocare a informației.
B. modificarea, publicarea, transmiterea, precum si participarea la transferul, vânzarea, distribuția unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afișarea conținutului www.adenshop.ro, in lipsa obținerii in prealabil a unei permisiuni scrise din partea adenshop.ro.

C. îndepărtarea însemnelor care semnifica dreptul de autor al adenshop.ro asupra conținutului adenshop.ro.

Orice utilizare a conținutului adenshop.ro in alte scopuri, decât cele permise expres de prezentul document, este interzisa. Cererile de utilizare a conținutului adenshop.ro in alte scopuri decât cele permise expres de prezentul document pot fi trimise la adresa de email: info@adenshop.ro

3. Suspendarea accesului

Adenshop.ro poate, fără orice alta notificare sau formalitate si fără ca acest lucru sa necesite explicarea atitudinii sale, sa suspende sau sa înceteze accesul la conținutul adenshop.ro sau la o parte a acestui conținut.

4. Schimbări ale site-ului

Adenshop.ro își rezerva dreptul de a suspenda, modifica, adaugă sau șterge in orice moment porțiuni ale conținutului sau de a schimba preturile produselor fără un aviz prealabil. Comanda efectuata pe site nu reprezintă un accept implicit de prelucrare si livrare a comenzii. Procesarea unei comenzi se face in funcție de disponibilitate si de politica interna a companiei. De asemenea, adenshop.ro își rezerva dreptul de a restricționa accesul utilizatorilor la o parte sau la întregul sau conținut.

5. Acord de confidențialitate

Informația pe care ai furnizat-o despre tine către adenshop.ro va fi folosita doar in concordanta cu termenii Acordului de Confidențialitate al www.adenshop.ro.

6. Forța majora

Adenshop.ro, afiliații sau / si in general, furnizorii de informație către adenshop.ro nu pot fi făcuți responsabili pentru nicio întârziere sau eroare in conținutul furnizat de publicațiile www.adenshop.ro, rezultând direct sau indirect din cauze care nu depind de voința www.adenshop.ro.

7. Diverse

Schimbarea termenilor prezentului acord

Adenshop.ro este îndreptățit, fără notificare si fără îndeplinirea unor alte formalități, sa schimbe termenii prezentului acord. Atunci când acești termeni se vor modifica însă adenshop.ro te va notifica prin intermediul emailului si prin publicarea in prima pagina a soteului a comentariului schimbărilor intervenite. Accesul in site adenshop.ro după momentul notificării sau al afișării comentariilor privind schimbările pe prima pagina a soteului implica faptul ca ti-ai dat acordul asupra noilor termeni ai prezentului acord.

Notificări

Orice notificare către www.adenshop.ro trebuie trimisa in scris, prin intermediul poștei sau al faxului, la adresa menționata in prezentul document.

8. Legea care guvernează acordul

Drepturile si obligațiile parților, impuse de prezentul acord, precum si toate efectele juridice pe care le produce prezentul acord vor fi interpretate si guvernate de legea romana in vigoare. Orice litigiu care are ca obiect acest acord va fi adus spre soluționare in fata instanțelor romanești.