Politica de confidențialitate

PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

adenshop.ro are obligația de a administra in condiții de siguranța datele personale pe care Clientul/Cumpărătorul le furnizează ale pe care ni le furnizați despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o alta persoana.

NOTA DE INFORMARE PRIVIND PROTECTIA DATELOR PERSONALE

Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulație a acestor date, modificata si completata si ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protecția vieții private in sectorul comunicațiilor electronice, subscrisa. ADEN BEAUTY COSMETICS ROMANIA.SRL avem obligația de a administra in condiții de siguranța si numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o alta persoana.

Scopul colectării datelor este: scopuri de statistica, vânzare produse prin contracte la distanta prin intermediul site-ului www.adenshop.ro, marketing si publicitate.

Nu sunteți obligat(a) sa furnizați datele, acestea fiind însă necesare pentru vânzarea de produse prin intermediul site-ului www.adenshop.ro. Refuzul dvs. determina imposibilitatea încheierii si executării contractului de vânzare, cumpărare a produselor.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiați de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a va adresa justiției. Totodată, aveți dreptul sa va opuneți prelucrării datelor cu caracter personal care va privesc si sa solicitați ștergerea datelor*.

Pentru exercitarea acestor drepturi, va puteți adresa cu o cerere scrisa, datata si semnata la SC.ADEN BEAUTY COSMETICS ROMANIA SRL. cu sediul in Star For vila, Nr.33, jud Bihor.

De asemenea, va este recunoscut dreptul de a va adresa justiției.

Daca unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, va rugam sa ne informați cat mai curând posibil.

Observație:

*orice persoana are dreptul de a se opune, pentru motive legitime, la prelucrarea datelor ce o privesc. Acest drept de opoziție poate fi exclus pentru anumite prelucrări prevăzute de lege (de ex.: prelucrări efectuate de serviciile financiare si fiscale, de politie, justiție, securitate sociala). Prin urmare, aceasta mențiune nu poate figura daca prelucrarea are un caracter obligatoriu;

*orice persoana are, de asemenea, dreptul de a se opune, in mod gratuit si fără nici o justificare, la prelucrarea datelor sale personale in scopuri de marketing direct.

Modalitatea de informare „verbal” se utilizează, in mod excepțional, in situația in care nu se poate realiza informarea in alte modalități (ex: informare prin intermediul convorbiri telefonice, daca acestea sunt înregistrate).

INFORMATII SUPLIMENTARE

Prezentul document definește politica SC ADEN BEAUTY COSMETICS ROMANIA SRL(in continuare de protecție a confidențialității datelor pe site-ul web de pe Internet www.adenshop.ro (denumit in cele ce urmează „Site” sau „site-ul”).SC. ADEN BEAUTY COSMETICS ROMANIA. SRL respecta preocupările dumneavoastră legate de confidențialitate si de informațiile cu caracter personal prelucrate in timpul navigării pe Site-ul nostru. Acest acord va permite sa aflați mai multe despre natura si destinația de utilizare a informațiilor dumneavoastră cu caracter personal care sunt comunicate Site-ului, originea si utilizarea informațiilor derivate din navigarea pe Site-ul nostru si, in cele din urma, privind drepturile dumneavoastră. Prin urmare, prezentul acord este important pentru dumneavoastră, care doriți sa va bucurați de o experiența pozitiva si de încredere in privința serviciilor noastre, dar si pentru noi, întrucât dorim sa răspundem cu precizie si in mod exhaustiv la întrebările dumneavoastră si sa avem in vedere cerințele dumneavoastră.

Prezentul Acord completează „Condițiile Generale de Utilizare a Site-ului” si se aplica tuturor datelor cu caracter personal si datelor de navigare colectate si prelucrate atunci când navigați pe Site-ul nostru. Prin utilizarea Site-ului nostru, va exprimați consimțământul privind termenii prezentului Acord.

Sc Aden Beauty Cosmetics Romania Srl poate modifica prezentul Acord in orice moment, iar astfel de modificări vor intra in vigoare imediat. Prin urmare, va invitam sa consultați prezentul document in mod frecvent. Cea mai recenta versiune a politicii noastre de confidențialitate este disponibila pe site-ul nostru in permanenta.

Informații generale

Prin intermediul acestui Site, Sc Aden Beatul Cosmetics Romania Srl va avea nevoie sa colecteze date cu caracter personal, furnizate in special in contextul creării unui cont pe site-ul nostru, pentru vânzarea, cumpărarea produselor de pe Site, pentru statistica, pentru diverse activități de marketing si publicitate sau pentru înscrierea la programul nostru de fidelitate.

Aceste prelucrări automate de informații, in special pentru adresele de e-mail ale vizitatorilor, au făcut obiectul unei notificări către Autoritatea Naționala pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, înregistrate sub nr. 11467.

Datele cu caracter personal prelucrate de Sc Aden Beauty Cosmetics Romania Srl sunt gestionate, salvate si stocate in conformitate cu dispozițiile legale si de reglementare din Romania.

Drepturile legale privind accesul, rectificarea, ștergerea si opoziția privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Aveți dreptul legal de a accesa, corecta sau șterge datele dumneavoastră personale, precum si posibilitatea de a va opune prelucrării acestor date, pe care o puteți exercita in orice moment, prin contactarea Serviciului Clienți al companiei Sc Aden Beauty Cosmetics Romania Srl , in următoarele modalități:

– prin trimiterea unui e-mail la adresa: info@adenshop.ro

In cazul in care apare o problema, puteți contacta Serviciul Clienți al Sc Aden Beatul Cosmetics Romania Srl , ale cărui detalii de contact pot fi regăsite accesând pagina www.adenshop.ro secțiunea Informații.

Gestionarea datelor cu caracter personal de către Sc Aden Beatul Cosmetics Romania Srl

3.1 Metoda de colectare a datelor

Atunci când va înregistrați pe Site, Aden shop colectează datele personale folosind formularul disponibil la secțiunea „contul meu”. In acest fel, Aden shop poate colecta numele dumneavoastră complet, data nașterii, adresa de e-mail, numărul cardului de fidelitate si adresa IP. In plus, este posibil sa va solicitam sa ne furnizați câteva informații opționale, cum ar fi preferințele dumneavoastră in materie de produse/servicii. Alte categorii de date prelucrate de Aden shop sunt: sexul, data si locul nașterii, cetățenia, semnătura, date din actele de stare civila, telefon, fax, adresa de domiciliu sau reședința, e-mail, profesie, formarea profesionala, date bancare, obișnuințe, preferințe, comportament, imagine, voce, cod numeric personal, seria si numărul actului de identitate/pașaport.

Informațiile pe care le colectam si pe care le solicitam pentru a răspunde la cerințele dumneavoastră, sunt identificate printr-un asterisc in formularele de colectare a datelor. Daca nu completați aceste secțiuni obligatorii, nu vom fi in măsura sa satisfacem cerințele dumneavoastră.

Atunci când decideți sa contactați Serviciul Clienți prin intermediul instrumentelor disponibile pe Site-ul Aden shop, cum ar fi apelul telefonic vom folosi informațiile pe care le-ați indicat deja pe Site, inclusiv informațiile cu privire la crearea unui cont de client (așa cum a fost definit mai sus), in scopul de a va oferi un serviciu personalizat si pentru a răspunde in mod eficient la solicitările dumneavoastră. Daca nu doriți sa faceți acest lucru, puteți sa faceți clic pe butonul „deconectare” înainte de a utiliza aceste instrumente. In cele din urma, atunci când doriți sa consultați aceste secțiuni de pe Site, serverele Aden shop recunosc automat adresa IP a calculatorului dumneavoastră (este vorba despre numărul care identifica fiecare calculator conectat la Internet. Adresa IP are următoarea forma: XXX.XXX.XXX.XXX sau UDID al telefonului dumneavoastră (este numărul care identifica modelul de telefon conectat la Internet). UDID consta într-o serie de patruzeci de caractere).

3.2 Scopuri

Datele cu caracter personal sunt colectate cu ocazia unei vizite, scopurile fiind menționate mai sus.

Mai mult decât atât, datele dumneavoastră pot fi utilizate, in conformitate cu drepturile dumneavoastră, in scop informativ prin e-mail-uri despre produsele, serviciile si ofertele propuse de Sc Aden Beauty Cosmetics Romania Srl.

 • Expedierea comenzilor.
 • Facturarea comenzilor.
 • Rezolvarea problemelor referitoare la comenzile plasate de client.
 • Reclama, marketing.
 • Trimiterea de Newsletter si alerte periodice, prin folosirea poștei electronice email-ului si smeșului.
 • Furnizorilor de servicii de curierat.
 • Furnizorilor de servicii de plata/bancare.

In plus, ne rezervam dreptul de a colecta si publica informații privind profilurile generice ale vizitatorilor pe site-ul nostru, fără a indica date cu caracter personal, cum ar fi numele si adresele vizitatorilor.

De asemenea, colectam informații statistice, cu scopul de a afla mai multe despre utilizarea de către vizitatori a Site-ului nostru (frecventa consultării diferitelor pagini web, statistici de vânzări si originea vizitatorilor Site-ului, etc.).

Informațiile de profil ale vizitatorilor sunt păstrate de Sc Aden Beauty Cosmetics Romania Srl si vor fi folosite pe plan intern pentru a efectua analize comparative.

In cele din urma, prin intermediul Sc Aden Beauty Cosmetics Romania Srl. , vizitatorul care si-a dat in mod expres acordul prealabil, poate primi e-mail-uri despre oferte comerciale referitoare la produsele si serviciile oferite de furnizorii Sc Aden Beatul Cosmetics Romania Srl.

3.3 Păstrarea datelor

Datele sunt păstrate pentru o perioada de timp care sa nu depășească timpul necesar in scopul colectării.

3.4 Destinatarii datelor

Datele cu caracter personal indicate sunt destinate pentru utilizarea de către Sc Aden Beauty Cosmetics Romania Srl.

3.5 Aspecte de securitate si confidențialitate

Sc Aden Beauty Cosmetics Romania Srl. se obliga sa implementeze toate masurile de precauție utile pentru a proteja confidențialitatea si securitatea datelor cu caracter personal prelucrate si pentru a preveni deformarea, deteriorarea si distrugerea acestora sau pentru a împiedica terțe persoane neautorizate sa le acceseze. Au fost introduse masuri tehnice si organizatorice de securitate in conformitate cu stadiul actual al tehnologiei, in special in ceea ce privește sistemele IT. Cu toate acestea, compania nu controlează toate riscurile asociate cu operațiunile pe Internet si atrage atenția vizitatorilor cu privire la existenta unor riscuri potențiale asociate cu utilizarea si funcționarea Internetului.

Prin completarea datelor dvs. in formularul de creare de cont si/sau de Comanda declarați ca acceptați necondiționat ca datele dvs. personale sa fie incluse in baza de date a Sc Aden Beauty Cosmetics Romania Srl. , si va dați acordul expres si neechivoc ca toate aceste date personale sa fie stocate, utilizate si prelucrate nelimitat teritorial si/sau temporar de către Sc Aden Beauty Cosmetics Romania Srl , afiliații si colaboratorii acestora pentru desfășurarea si/sau derularea de către Sc Aden Beauty Cosmetics Romania Srl. , afiliații si colaboratorii acestora de activități cum ar fi, dar fără a se limita la, activități comerciale, de promovare a produselor si serviciilor, de marketing, de publicitate, de statistica..

Prin citirea prezentului document, ați luat la cunoștința faptul ca va sunt garantate drepturile prevăzute de lege, respectiv dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de se adresa justiției in caz de încălcare a drepturilor sale garantate de Legea 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulație a acestor date. Totodată, aveți dreptul de a va opune prelucrării datelor dvs. personale si de a solicita ștergerea totala sau parțiala a acestora

COOKIE-URI

Cookie-urile sunt fișiere de mici dimensiuni, alcătuite în general din texte și cifre, care la accesarea unui site sunt salvate in browser utilizat de către computer, telefon, tabletă sau orice alt dispozitiv prin care se accesează online site-ul respectiv. La fiecare accesare ulterioară a site-ului, browser trimite către serverul site-ului web acest fișier, permițând, astfel, identificarea unui vizitator care a revenit pe site.

Cookie-urile utilizate în acest site sunt atât cookie-uri proprii, cât și cookie-uri de la terți și ne permit să înțelegem nevoile și cerințele utilizatorilor site-ului, în scopul îmbunătățirii experienței pe care aceștia o au în utilizarea site-ului, în obținerea cât mai ușoară a informațiilor dorite și utilizarea în cele mai bune condiții a serviciilor oferite de site-ul www.adenshop.ro

În funcție de durata cookie-ului, acestea pot fi Cookie-uri de sesiune sau Cookie-uri permanente. Cookie-urile de sesiune au o durată de stocare temporară, limitată doar la durata sesiunii in care vizitatorul accesează site-ul. La momentul închiderii sesiunii sau a browser ului, valabilitatea cookie-ului de sesiune se pierde. Cookie-urile permanente sunt stocate la nivelul calculatorului utilizatorului și nu sunt șterse atunci când sesiunea de navigare este închisă.
Site-ul www.adenshop.ro utilizează atât cookie-uri de sesiune, cât și Cookie-uri permanente.

Cookie-urile sunt utilizate în scopul de analiză a traficului și/sau a performanțelor din site-ul monitorizat și accesat de către vizitator.

În scopul analizei traficului și performanțelor site-ului adenshop.ro, utilizăm instrumente de analiză oferite de Google – Analitic, Webmaster Taloș – instrumente care stochează informații referitoare la paginile accesate, durata vizitei in site, modul/dispozitivul de accesare a site-ului, locația – la nivel de localitate etc. Mai multe informații referitoare la modul în care Google stochează și utilizează aceste informații pot fi găsite aici.

Browser ele utilizate la accesarea internetului au integrate facilități de stare a nivelului de securitate a informațiilor, oferind inclusiv posibilitatea de acceptare a cookie-urilor. Pentru a utiliza facilitățile de setare a nivelului de acceptare a cookie-urilor, în cele mai multe cazuri este necesară accesarea secțiunii “opțiuni” din browser și a categoriei “Setări”. Dezactivarea opțiunii de a accepta cookie-uri poate avea ca implicații imposibilitatea accesării unora dintre cele mai importante site-uri. De aceea, este important sa acceptați doar cookie-urile de la site-urile pe care le considerați de încredere. În orice moment aveți posibilitatea de a șterge cookie-urile utilizând opțiunea “Priva” din categoria Settings.

Deși cookie-urile sunt stocate în memoria calculatorului/ dispozitivului utilizatorului de internet, ele nu pot accesa/citi alte informații aflate în respectivul calculator/ dispozitiv. Cookie-urile nu sunt viruși. Ele sunt doar mici fișiere text; nu sunt compilate sub formă de cod și nu pot fi executate. Astfel, nu se pot auto-copia, nu se pot răspândi în alte rețele pentru a genera acțiuni și nu pot fi folosite pentru răspândirea de viruși.

Cookie-urile nu pot căuta informații în calculatorul/dispozitivul utilizatorului, însă ele stochează informații de natură personală. Aceste informații nu sunt generate de către cookie-uri, ci de către utilizator, în momentul în care acesta completează formulare online, se înregistrează pe anumite site-uri web, utilizează sisteme de plăți electronice etc.

Utilizarea cookie-urilor și obligațiile furnizorilor sunt reglementate atât în legislația Uniunii Europene, cât și în legislația națională.

Care sunt drepturile si opțiunile tale in privința datelor pe care le prelucram?

Dorim sa ne asiguram ca in orice moment ai controlul deplin asupra datelor tale si ca iți poți exercita efectiv drepturile si opțiunile pe care le ai potrivit GDPR.

Pentru a ne asigura ca ai controlul efectiv al datelor tale, te informam ca ai următoarele posibilități bazate pe tehnologiile pe care le ai la dispoziție:

 • poți gestiona din contul de client accesarea, rectificarea sau ștergerea directa a unor date disponibile in contul tău de client in website-ul ADEN Shop;
 • vei putea șterge cookie-urile sau istoricul navigărilor din setările website-ului ADEN Shop; in plus, poți alege sa modifici setările browser-ului pe care li folosești astfel încât sa restricționezi urmărirea de către cookie-uri a comportamentului tău in website-lu ADEN Shop (totuși, aceste restricționări iți pot afecta experiența de navigare in website-ul ADEN Shop);
 • platformele social media si motoarele de căutare (de ex. Google sau Facebook) iți oferă posibilitatea de a gestiona diverse opțiuni privind modul in care alegi sa iți prelucreze datele.

In plus acestor opțiuni, GDPR iți oferă, in calitate de persoana vizata, drepturile descrise mai jos. Înainte de a da curs oricărei solicitări privind drepturile tale, ne vom asigura ca ești titularul datelor cu privire la care alegi sa iți exerciți aceste drepturi, iar pentru acest scop iți putem solicita unele informații/ date pentru a verifica identitatea ta, sau putem solicita mai multe detalii despre solicitarea ta. Corespondenta pe care o vom purta cu tine o vom putea păstra pentru a asigura ca ținem evidenta solicitărilor si răspunsurilor privind drepturile tale.

 • Dreptul de a fi informat. Ai dreptul de a primi informații clare, transparente, ușor de înțeles si ușor accesibile cu privire la modul in care prelucram datele tale, inclusiv detalii privind drepturile tale, in calitate de persoana vizată. Aceste informații despre datele, scopul si modul in care noi prelucram datele tale sunt incluse si in aceasta politica.
 • Dreptul de acces la date. Ai dreptul de a accesa datele pe care le prelucram despre tine, fără a percepe vreun fel de taxa la primele furnizări de date. Daca vei avea nevoie de copii ale datelor deja furnizate, vom putea percepe o taxa rezonabila ținând cont de costurile administrative de furnizare a datelor. Vom avea dreptul de a refuza cererile excesive sau repetate si nejustificate.
 • Pentru a-ti exercita dreptul de acces, ne poți trimite solicitarea ta prin: date.personale@adenshop.ro;
 • Dreptul la rectificarea datelor. In cazul in care identifici ca datele tale pe care le prelucram sunt incorecte, incomplete sau inexacte: ne poți trimite o solicitare de rectificare/ștergere a datelor la adresa de e-mail: date.personale@adenshop.ro;
 • Dreptul de a te opune marketing-ului direct (inclusiv profilarea in scop de marketing direct).

Te poți opune oricând si dezabona la comunicările noastre de marketing direct in orice moment. Poți face acest lucru ușor prin Ada click pe linkul „dezabonare” in orice e-mail pe care le vom trimite către tine.

In plus, poți opta pentru retragerea consimțământului tău exprimat anterior pentru transmiterea de oferte personalizate bazate pe profilare prin canale de comunicare email, sms sau notificări pus-o direct din contul de client.

Retragerea consimțământului (prin dezabonare sau solicitare scrisa) nu afectează legalitatea prelucrării pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.

 • Dreptul de a te opune prelucrării bazate pe interes legitim.

Te poți opune in orice moment oricărei prelucrări de date atunci când la o astfel de prelucrare ne bazam pe interesul nostru legitim. Consulta secțiunea „Care este temeiul juridic al prelucrării datelor?” din tabelul de mai sus pentru a identifica situațiile in care prelucrarea noastră se bazează pe interesul nostru legitim.

Poți exercita acest drept in scris prin transmiterea unei solicitări scrise la adresa de e-mail: date.personale@adenshop.ro;

 • Dreptul de ștergere a datelor (dreptul de a fi uitat).

Ai dreptul de a ne solicita ștergerea datelor tale in oricare dintre situațiile următoare:

 • datele personale nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care le-am prelucrat anterior;
 • iți retragi consimțământul pe baza căruia am prelucrat datele tale si nu exista un alt temei juridic pe care ne – putem baza o prelucrare viitoare;
 • te opui prelucrării datelor atunci când prelucram datele in scop de marketing direct (inclusiv, profilarea in scop de marketing direct),
 • te opui prelucrării datelor bazat pe interesul nostru legitim si nu putem sa demonstram ca avem motive legitime care justifica prelucrarea si care
 • prevalează asupra intereselor, drepturilor si libertăților tale;
 • datele personale sunt prelucrate contrar legii
 • datele personale trebuie șterse pentru a ne conforma obligațiilor noastre legale.

Acesta nu este un drept absolut. Vom putea respinge solicitarea ta de ștergere a datelor daca: (i) suntem ținuți sa ne conformam unor obligații legale de a păstra datele; sau (ii) daca datele ne sunt necesare pentru constatarea, exercitarea sau apărarea drepturilor noastre in justiție.

Poți exercita acest drept in scris prin transmiterea unei solicitări scrise la adresa de e-mail: date.personale@adenshop.ro.

 • Dreptul de a restricționa prelucrarea

Ai dreptul de a obține din partea noastră restricționarea prelucrării datelor in una din situațiile descrise mai jos.

 • exactitatea datelor este contestata de tine (persoana vizata), pentru o perioada care ne va permite sa verificam corectitudinea datelor;
 • prelucrarea datelor este ilegala iar tu (persoana vizata) te opui ștergerii datelor si ne soliciți restricționarea prelucrării acestor date;
 • nu mai avem nevoie de datele tale, dar acestea sunt solicitate de tine (persoana vizata) pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea unor pretenții legale;
 • tu (persoana vizata) ridici unele obiecții cu privire la prelucrarea datelor bazata pe interesele noastre legitime, in temeiul verificării daca motivele legitime ale operatorului le depășesc pe cele ale persoanei vizate (adică ale tale).

Poți exercita acest drept in scris prin transmiterea unei solicitări scrise la adresa de e-mail: date.personale@adenshop.ro.

 • Dreptul de portabilitate.

Atunci când prelucram datele tale in baza consimțământului sau executării contractului, si in mod automat, vei avea dreptul sa ne soliciți transferul datelor tale: (a) către tine sau (ii) către un alt operator indicat de tine. Cea de-a doua situație presupune ca ai opțiunea de a ne solicita transmiterea datelor asociate contului de client către un alt operator de date (de ex. către un operator care administrează un alt website de magazin online). Mai exact, vei putea solicita doar purtarea datelor cu caracter personal dintre cele pe care ni le-ai furnizat direct in mod activ (exceptând orice date derivate sau create/ dezvoltate de ADEN Shop, cum ar fi spre ex. un profil de client).

Poți exercita acest drept in scris prin transmiterea unei solicitări scrise la adresa de e-mail: info@adenshop.ro.si transmite datele tale solicitate conform celor precizate aici intra-un format structurat si care permite reutilizarea datelor (de ex. in format XML, JSON, CSV).

 • Dreptul de a face plângeri la autoritatea de supraveghere

Ai dreptul sa depui orice plângeri in fata A.N.S.P.D.C.P. asupra modului in care noi prelucram datele tale personale. Totuși, speram ca vei decide sa discuți mai întâi cu noi, înainte de a depune orice plângeri la A.N.S.P.D.C.P. Protecția datelor tale este foarte importanta pentru noi si vom lua toate masurile necesare pentru a soluționa orice problema cu privire la controlul si securitatea datelor tale.

De asemenea, te poți adresa cu diverse întrebări si către A.N.S.P.D.C.P., autoritatea de supraveghere a protecției datelor din Romania. Poți găsi unele ghiduri si linii directoare privind drepturile tale pe pagina web a autorității https://www.dataprotection.ro